Monitoring systemów dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji


Oferujemy obsługę obiektów pod kątem wykonania projektu, wdrożenia, utrzymania oraz monitorowania systemów dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji. Systemy te wspierają wdrożenie założeń GHP (Good Hygienic Practice), GMP (Good Manufacturing Practice) oraz HACCP (System Analizy Krytycznych Punktów Kontroli), które muszą być zastosowane i przestrzegane przez każdego przedsiębiorcę, którego działalność związana jest z żywnością (produkcja i przetwórstwo, magazynowanie, transport, dystrybucja).

Naszym celem jest czynna ochrona Państwa domów, firm czy też biur przed szkodnikami oraz drobnoustrojami. Opracowujemy odpowiednie programy dopasowane do indywidualnych potrzeb budynku. Zapewniamy regularne lustracje obiektów, a także zainstalowanych urządzeń do tego przeznaczonych. Przygotowujemy też dokumentację zgodną z wymogami GHP, GMP i HACCP.

człowiek dezynfekuje okno